Kompjuterizovana dermoskopija mladeža

Kompjuterizovana dermoskopija mladeža

Dermoskopija predstavlja metodu kojom uz pomoć optičkog uredjaja, dermoskopa, sa uveličavajućim staklom i sopstvenim izvorom svetla, posmatraju promene na koži.

Ova metoda uključuje digitalnu tehniku fotografije, koja omogućuje kompjutersku obradu slike. Na taj način omogućeno je uveličanje slike od 20 do 180 puta i znatno bolja vizuelizacija najsitnijih detalja koji su nevidljivi golim okom. Posebni kompjuterski protokoli i programi za analizu omogućavaju nam da sa velikom preciznošću zaključimo o kakvoj vrsti promene se radi i da na osnovu toga predložimo dalje postupke.

U našem narodu postoji strah od mladeža i predrasuda da se ove promene ne smeju "dirati". Mora se istaći da savremeni način hirurškog otklanjanja mladeža ne predstavlja "diranje" mladeža jer se oni otklanjaju u celini, sa zaštitnim rubom zdravog tkiva. Otklanjanje mladeža na ovaj način ne može dovesti do posledica. 

Image

Veliki problem predstavljaju mladeži koji su već postali zloćudni. Kod njih operativno lečenje samo u ranim fazama daje odlične rezultate. Iz tog razloga je veoma bitno da se bilo koja promena na mladežu (rast, promena boje, krvarenje, povreda...) odmah registruje i izvrši dermoskopska analiza.

Kompjuterizovana dermoskopija omogućava nam da na vreme otkrijemo i najmanje promene na mladežima koje mogu voditi ka zlićudnosti. Naročito kod osoba sa velikim brojem promena na telu ova medota nam pomaže u donošenju odluke koji mladeži su potencijalno opasni. U tim slučajevima savetuje se njihovo preventivno otklanjanje koje je vrlo jednostavno, brzo i bezbolno (primenom lokalne anestezije).

Ukoliko nema indikacije za operativnim lečenjem, snimci koje dobijamo i koji se čuvaju, predstavljaju trajni dokument koji nam služi za kasnije uporedjivanje sa kontrolnim snimcima kroz izvestan vremenski period.