Drmatovenerološki pregledi

Dermatološki i venerološki pregledi

Koža je omotač tela, koji nas predstavlja spoljnom svetu, koji govori o nama pre no što išta kažemo, koji nas štiti od spoljašnjih prilika i reflektuje utcaje unutrašnjih faktora i naših životnih navika na nas. Ona je naš najveći organ, veoma kompleksne gradje i viseštruke uloge. Njene funkcije su brojne: barijerna (štiti od prekomernog gubljenja tečnosti, toplote, hladnoće, povreda, infekcija i td.), termoregulaciona, sekreciona i ekskreciona uloga, prenosi senzualne osećaje, vrši reapsorpciju, ima imunobiološku i seksualnu ulogu zbog svog izgleda i mirisa.

Brojne bolesti unutrašnjih organa imaju svoje manifestacije na koži pa je veoma važno da obratimo pažnju na sve promene koje zapazimo na koži, njenim adneksima, noktima i kosi, kao i u predelu polnih organa i da se blagovremeno javimo dermatologu radi pregleda, postavljanja dijagnoze i odredjivanje adekvatne terapije.

Kada je koža zdrava možemo govoriti o nezi, medjutim ukoliko se radi o bolesnoj koži na prvom mestu je lečenje, čiji je cilj da se stanje ili bolest odredjenim sredstvima, preparatima, lekovima kao i promenama u načinu ponašanja i navikama, prevazidje ili izleči, kao i da se posledice nakon odredjenih bolesti ili stanja dovedu na zadovoljavajući nivo, nakon čega pristupamo prevenciji i adekvatnoj nezi kože.

Image

U Ordinaciji EPILCENTAR bavimo se dermatovenerološkim pregledima za sve uzraste. Oni podrazumevaju preglede kože, kose, noktiju i genitalne regije.

Image